Dokumenty ke stažení

Školní řád, organizace školního roku a další dokumenty

Stáhnout Úplata za vzdělání

Stáhnout Pronájem hudebních nástrojů

Stáhnout Směrnice o výši poplatků za zapůjčení. hud. nástr.

Stáhnout Smlouva o pronájmu hudebního nástroje

Stáhnout Doporučení ČŠI

Stáhnout Čestné prohlášení o “bezinfekčnosti” na COVID-19

Stáhnout Organizační plán I. pololetí 2022-2023

Stáhnout Školní řád

Stáhnout Školní vzdělávací program

Stáhnout Organizační řád