Dokumenty ke stažení

Školní řád, organizace školního roku a další dokumenty

Stáhnout Směrnice pro stanovení úplaty za vzdělání

Stáhnout  Úplata za vzdělání – ceník

Stáhnout Pronájem hudebních nástrojů

Stáhnout Směrnice o výši poplatků za zapůjčení. hud. nástr.

Stáhnout Smlouva o pronájmu hudebního nástroje

Stáhnout Pokyn ředitele školy, hodnocení dist. výuky

Stáhnout Váša Příhoda 2023 – Harmonogram

Stáhnout Organizační plán I. pololetí 2023-2024

Stáhnout Organizační plán II. pololetí 2023-2024

Stáhnout Školní řád

Stáhnout Organizační řád

Stáhnout Školní vzdělávací program

Stáhnout Přijímací řízení