Zásady zpracování osobních údajů

Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o. p. s.
se sídlem: 370 05 České Budějovice, Zavadilka 2143, IČ.: 280 60 962
na svých webových stránkách zpracovává tyto osobní údaje žáků a pracovníků školy:
fotografie, zvukové, obrazové i zvukově obrazové záznamy hlasu i jiných projevů souvisejících s výukou a koncertními činnostmi organizovanými Soukromou základní uměleckou školou Zavadilka, o. p. s., včetně tiskových zpráv, výsledkových listin a diplomů ze soutěží.
Podmínkou je udělení práva formou parafovaného informovaného souhlasu.

Poučení:
zletilý žáci a jejich rodiče, zákonní zástupci nezletilých žáků a pracovníci Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s. mají právo na výmaz a aktualizaci získaných osobních údajů.

Další informace v dokumentu – Informační memorandum ke zpracování osobních údajů.