Přihláška

Elektronická přihláška do SZUŠ

Přihlášku žáka do Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o.p.s. vyplňte v elektronické verzi na webu iZUŠ.cz, kde uveďte všechny požadované údaje a po vyplnění přihlášku odešlete ke zpracování. O doručení přihlášky budete informováni na zadané e-mailové adrese.