ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodla ředitelka školy o uzavření budovy školy s platností od 10. března 2020, počínaje 18. hodinou, do odvolání.

Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy a jsou povinni informovat se minimálně jedenkrát denně prostřednictvím svých osobních mailů o aktuální situaci na pracovišti.

Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat žákům i studentům studijní materiály, studijní oporu a domácí úkoly online, např. prostřednictvím předem dohodnutých forem internetového spojení: e-mail, Skype, Whats App. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci i studenti musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

Mgr. Libuše Drhová, ředitelka školy

V Českých Budějovicích dne 10. března 2020

Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o. p. s.
Zavadilka 2143
370 05 České Budějovice
e-mail: szus.zavadilka@seznam.cz
tel.: +420 776722033

Verze dokumentu v PDF ke stažení zde

Mobile Art School, retrospektiva

Fandí celá rodina