Vedení Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s. připravujepro své žáky zprostředkovaný poslech přímého přenosu ze zahajovacího koncertu letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu „Pražské jaro“ (Obecní dům Smetanova síň, Praha) dne 12. května 2023 – začátek pořadu je ve 20:00. Program: Cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany „Má vlast“.
 
Zprostředkovaný komentovaný poslech přímého přenosu koncertu s aktuálním průvodním slovem začne v Malém koncertním sále Konzervatoře v Českých Budějovicích dne 12. května 2023 v 19:15. Malý sál bude otevřen od 19:00.
Předpokládaný konec je ve 22:15.
 
Zájemci, včetně zájemců z řad rodinných příslušníků, přátel a známých, prosím, hlaste se u svých pedagogů hlavních oborů do 17. dubna 2023.