1) Mezinárodní hudební festival „Nové evropské talenty“
duben 2018 – květen 2019

podpořený Fondem malých projektů
Program Interreg V – A, Rakousko – Česká republika, KPF-01-78;

Hudba jako mezinárodní jazyk a most pro mezinárodní spolupráci je základem myšlenky pro vznik Mezinárodního hudebního festivalu „Nové evropské talenty“. Posláním tohoto festivalu je podpora mladých houslistů. Jeho šest části vytvořilo perspektivní rámec aktivit v oblasti hudební pedagogiky a jednak v oblasti kulturní, přičemž se edná se o modelový, inspirativní námět pro dosud chybějící možnosti aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží uměleckých škol Jihočeského kraje a Dolního Rakouska.
Prostřednictvím konfrontace a nově navázané spolupráce v oblasti houslové metodiky i pedagogiky zaměřená na aktuální interpretační trendy a metodické postupy formou odborných konzultací – workshopy, semináře – a koncertů, volně přístupných veřejnosti, došlo k výměně zkušeností v rámci partnerských škol – Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s., České Budějovice, Gemeindeverband der Musikschule Oberes Waldviertel, Gmünd včetně hostujících uměleckých škol obou regionů. Koncerty mladých umělců výrazně obohatily kulturní život Jihočeského kraje a Dolního Rakouska s přesahem do Lince a do Vídně.
Koncert mladých sólistů – 14. 06. 2018, Velký koncertní sál KD Slávie, České Budějovice;
Matiné vítězů Mezinárodní houslové soutěže a Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody – 17. 06. 2018, Velký koncertní sál KD Slávie, České Budějovice;
Seminář „Váša Příhoda a houslové interpretační trendy 20. století – I., 05. 12. 2018, Velký koncertní sál Konzervatoře v Českých Budějovicích;
Workshop mladých houslistů – 23. 02. 2019, Koncertní sál Hudební školy ve Schremsu;
Koncert mladých umělců – 02. 03. 2019, Radniční sál ve Weitře;
Workshop mladých houslistů – 27. 03. 2019, Velký koncertní sál Konzervatoře v Českých Budějovicích;

2) Happening ZUŠ Open 31. 05. 2019

 

 

3) Absolventský koncert Kristýny Charvátové 08. 06. 2019

4) Mezinárodní houslová soutěž a Mezinárodní soutěžní přehlídka v oboru hra na housle „Nové evropské talenty“ k poctě Mistra Váši Příhody 13. 06. – 16. 06. 2019

Výsledky / Ergebnise /Results

8. ročníku Mezinárodní houslové soutěže,
9. ročníku Mezinárodní přehlídky talentů
k poctě Mistra Váši Příhody
Nové evropské talenty 2019

8. internationaler Musikwettbewerb im Fach Violine,
9. internationale Talente – Rundschau im Fach Violine
zu Ehren des Violinvirtuosen Váša Příhoda Neue Europäische Talente 2019

8th International violin competition
9th International Festival of Talents
Homage to Váša Příhoda New European Talents 2019

WWW.NETVP.EU

Soutěž / Der Musikwettbewerb / Competition

I. kategorie / I. Kategorie / I. Category

1. cena / 1. Preis / First Prize:
Alessandro Varon Iza, CZE – cena s finanční odměnou
Valerie Ettenauer, AUT

2. cena / 2. Preis / Second Prize:
Jolana Slepičková, CZE – cena s finanční odměnou
Michaela Kostková, CZE
Barbora Sulková, CZE

3. cena / 3. Preis / Third Prize
neudělena / nichr vergeben / was not awarded

II. kategorie / II. Kategorie / II. Category

1. cena / 1. Preis / First Prize:
Katharina Auer, AUT – cena s finanční odměnou
Mariia Prokofeva, RUS
Ralitsa Bogdana, BGR

2. cena / 2. Preis / Second Prize:
Gabriela Barillová, CZE – cena s finanční odměnou
Simon Mattern, AUT

3. cena / 3. Preis / Third Prize:
neudělena / nichr vergeben / was not awarded

Absolutní vítěz soutěže / Preis für den absoluten Gewinner /Absolute winner award:

Alessandro Varon Iza, CZE

Cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby/
Der Preis der Jury für die beste Interpretation des Pflichtstückes/
The Award of the Jury for the best interpretation of the obligatory Composition:

B. Martinů – Rytmické etudy: Valerie Ettenauer, AUT
B. Smetana – Z domoviny, 2. duo g-moll: neudělena / nicht vergeben / was not awarded
V. Příhoda – Stimmung: Ralitsa Bogdanova, BGR
V. Příhoda – Romance Elegiaque: Gabriela Barillová, CZE
V. Příhoda – Capriccio: neudělena / nicht vergeben / was not awarded
V. Příhoda / R. Strauss – Rosen Kavalier, Walzer: neudělena / nicht vergeben / was not awarded

Soutěžní přehlídka talentů /Der Talente – Rundschau (Der Musikwettbewerb) / International Festival of Talents:

1. kategorie / 1. Kategorie / 1. Category
1. cena / 1. Preis / First Prize: Park Soeun, KOR

2.kategorie / 2. Kategorie / 2. Category
1. cena / 1. Preis / First Prize: Lea Spielvogelová, CZE
2. cena / 2. Preis / Second Prize: Helena Vydrová, CZE
3. cena / 3. Preis / Third Prize: Alžběta Kosíková, CZE

3. kategorie / 3. Kategorie / 3. Category
1. cena / 1. Preis / First Prize: Kai Gergov, BGR/JPN
2. cena / 2. Preis / Second Prize: Semerádová Zuzana, CZE
3. cena / 3. Preis / Third Prize: Neobsazena / Wettbewerbskategorien / was not awarded

4. kategorie / 4. Kategorie / 4. Category
1. cena / 1. Preis / First Prize: Ullanova Sofia, LVA
2. cena / 2. Preis / Second Prize: Nautica – Pearl Lehocky, CAN
3. cena / 3. Preis / Third Prize: Reef Lehocky, CAN

5. kategorie / 5. Kategorie / 5. Category
1. cena / 1. Preis / First Prize: Harbour Lehocky, CAN
2. cena / 2. Preis / Second Prize: Kristýna Charvátová, CZE
3. cena / 3. Preis / Third Prize: Annemarie Oesterreicher, CZE

6. kategorie / 6. Kategorie / 6. Category
1. cena / 1. Preis / First Prize: Matěj Toman, CZE
2. cena / 2. Preis / Second Prize: Kristýna Přílepková, CZE
3. cena / 3. Preis / Third Prize: Jasmína Singhová, CZE
4. cena / 4. Preis / Fourth Prize: Jakub Kilián, CZE

Absolutní vítěz soutěžní přehlídky talentů /
Preis für den absoluten Gewinner Der Talente – Rundschau (Der Musikwettbewerb) /
Absolute winner award of the Festival of Talents:

Kai Gergev, BGR/JPN

Cena poroty za umělecký výkon korepetitora:

Mag. Art Jana Drhová, MgA. Alena Grešlová, prof. Yoshio Owaki

Koncert vítězů / Konzert der Preisträger /
Concert of the Winners

Program:

1. A. Komarovskij: Koncert č. 1, 1. věta
Lea Spielvogelová, housle
MgA. Šárka Bartošová, klavír

2. A. Glazunov: Raymonda, Grand Adagio
Sofia Ulanova, housle
Prof. Yoshio Owaki, klavír

3. J. S. Bach: Sonáta č. 2 a-moll,BWV 1003, Adagio
Harbour Lehocky, housle

4. M. Bruch: Koncert g-moll, 1. věta
Matěj Toman, housle,
Mag. Art Jana Drhová, klavír

5. B. Martinů: Rytmické etuda č. 2, 6
Valerie Ettenauer, housle
Isabel Ettenauer, klavír

6. V. Příhoda: Romance Elegiaque
Gabriela Barillová, housle
MgA. Alena Grešlová, klavír

7. P. I. Čajkovskij: Valse – Scherzo
Katharina Auer, housle
Prof. Yoshio Owaki, klavír

8. M. Ravel: Tzigane
RalitsaBogdanova, housle
Prof. Yoshio Owaki, klavír

9. J. S. Bach: Partita d-moll, BWV 1004
Mariia Prokofeva, housle

10 A. Chačaturjan: Koncert d-moll, 3. věta
Alessandro Varon Iza, housle
Mag. Art Jana Drhová, klavír

Moderátor: Bc. Andrea Zahradníková a Vojtěch Adamčík

Hodnocení soutěže a soutěžní přehlídky

Ve dnech 13. – 16. června 2019 se uskutečnila v Koncertní síni Domu kultury Slávie v Českých Budějovicích Mezinárodní soutěžní přehlídka talentů v oboru hra na housle a Mezinárodní houslová soutěž k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“. Výkony přihlášených třiceti čtyř soutěžících (z devíti zemí světa – Česká republika, Slovensko, Rakousko, Bulharsko, Lotyšsko, Rusko, Jižní Korea, Taiwan, Canada) hodnotila mezinárodní porota, složená z předních houslových pedagogů a sólistů – Prof. Wladislaw Winokurow (Rakousko), Prof. Matheos Kariolou (Kypr, Rakousko), Prof. Jan Drha (Česká republika), Prof. Ondrej Lewit (USA, Česká republika) s předsedou Prof. Albertem Fischerem (Rakousko).
Koncertní klavír s laskavou vstřícností zapůjčila firma Petrof.

V rámci Zahajovacího koncertu dne 13. června 2019 vystoupily v první části večera studentky University für Musik und darstellende Kunst Wien – vítězka své věkové kategorie soutěže,Vera Kostner, a absolutní vítězka soutěžní přehlídky, Laura Kostner – za klavírního doprovodu Mag. Art Nelly Banove. Vrcholem večera pak bylo vystoupení absolutní vítězky výše jmenované soutěže, studentky hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, Ludmily Pavlové, za klavírní spolupráce české klavíristky, MgA. Aleny Grešlové. Publikum ocenilo poutavou dramaturgii večera a výraznou uměleckou svěžest výkonů mladých umělců.

Závěrečný ceremoniál dne 16. června 2019 v první části zahrnoval vyhlášení výsledků soutěže
a soutěžní přehlídky talentů, při kterém její patron, Prof. Arkadij Winokurow, předal všem účastníkům diplomy a ceny. Ve druhé části pak vystoupili vybraní nositelé cen jednotlivých soutěžních kategorií na Závěrečném matiné laureátů. Přehlídku, soutěž a obě části závěrečného ceremoniálu moderovali Vojtěch Adamčík, DiS. a Bc. Andrea Zahradníková.

Absolutním vítězem letošního ročníku soutěže (dvě věkové kategorie do 26 let věku) se stal český houslista, osmnáctiletý student Konzervatoře v Českých Budějovicích, Alessandro Varon Iza.
Absolutním vítězem soutěžní přehlídky (šest věkových kategorií do 18 let) byl vyhlášen teprve osmiletý žák Musikschule Margareten, Wien (po matce japonské a po otci bulharské národnosti).

Všem donátorům letošního ročníku soutěžní přehlídky talentů a soutěže, především Krajskému úřadu Jihočeského kraje a Českému hudebnímu fondu, patří poděkování nastupující houslové interpretační generace za jejich laskavé vyjádření podpory celému výše zmíněnému kulturně vzdělávacímu projektu, určeného dětem, mládeži a hudbymilovné veřejnosti. Tento projekt je svým rozsahem a kvalitou velmi ceněný v České republice i v zahraničí, v současnosti i v celé kulturní historii Jihočeského kraje ojedinělý s výrazným a významným přesahem rámce běžných regionálních standardů.

Váša Příhoda (22. 8. 1900 Vodňany – 26. 7. 1960 Vídeň) je považován za jednoho z nejuznávanějších světových houslových virtuozů a později i pedagogů minulého století.

Po dlouhé mediální odmlce uctila kulturní veřejnost v červnu 2010 sto desáté výročí Mistrova narození a padesáté výročí jeho úmrtí koncertem v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích, kde za doprovodu Jihočeské komorní filharmonie s dirigentem Oldřichem Vlčkem přednesl houslový koncert a moll, op. 53 Antonína Dvořáka sólista večera, Mikuláš Drha. Jeho dokonalá interpretace s brilantní technickou virtuozitou, poutavým hudebním projevem i výrazovou koncepcí okouzlila a nadchla publikum.

Tento koncert se stal inspiračním podnětem pro vznik dvoukolové Mezinárodní přehlídky talentů v oboru hra na housle k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“ v roce 2011 (rozdělené do šesti věkových kategorií, pro účastníky do 18 let) s laureáty Emmanuelem Tjeknavorianem (Rakousko), Julianem Walderem (Rakousko) – oba studenti Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, a Terezií Vargovou (Česká republika) – žákyně Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s..
V roce 2012 byla přehlídka rozšířena o dvoukolovou Mezinárodní houslovou soutěž k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, která je určena soutěžícím v 1. kategorii do 18 let a ve druhé kategorii do 25 let.
Od roku 2015 má rovněž přehlídka talentů soutěžní statut při zachování původního rozdělení věkových kategorií.
Bližší informace naleznete na www.netvp.eu.