Aktuální informace

Milí žáci a studenti, vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych Vám i vyučujícím touto cestou poděkovala za práci v hodinách souborové i orchestrální hry, za svědomitou přípravu jak souborových tak orchestrálních partů a za zdařilou radostnou veřejnou prezentaci při žákovských vystoupeních a přehrávkách.

V letošním školním roce jsem poprvé po desetiletém působení naší školy odvolala plánovanou účast Smyčcového souboru 1, Smyčcového souboru 2 a Komorního orchestru žáků školy v krajském kole Národní soutěže základních uměleckých škol v oboru Hra smyčcových
souborů a orchestrů vypsanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Chceme-li alespoň zachovat dosaženou úroveň přístupu všech žáků a studentů k umělecké zodpovědnosti, jsou dva dny po konci jarních prázdnin, kdy většina z Vás zaslouženě využila volného času k rekreaci mimo své bydliště, krátká doba na osvěžení připraveného repertoáru a jeho soutěžní předvedení. Vzhledem k oficiálnímu doporučení uzávěrky krajských kol v letošním školním roce MŠMT ČR vypsaných soutěžních oborů Národní soutěže základních uměleckých škol, bylo stanovení tohoto termínu (konec jarních prázdnin: neděle 18. března 2018; krajské kolo soutěže: 21. března 2018) pro cílenou prezentaci práce žáků a vyučujících předmětů souborové a orchestrální hry málo šťastné.

Nastudovaný repertoár využijeme k prezentačním aktivitám ve čtvrtém čtvrtletí letošního školního roku, například k natočení CD profilového záznamu Komorního orchestru (dne 20. dubna 2018), k praktické prezentaci Smyčcového souboru 1, Smyčcového souboru 2 a Komorního orchestru na veřejných koncertech (dne 4. května 2018 v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově, 24. května 2018 v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích).

Vytvořili jsme pro Vás novou záložku na webových stránkách školy za účelem informovanosti o přehledu a organizaci jednotlivých aktivit Smyčcového souboru 1, Smyčcového souboru 2 a Komorního orchestru.

Přeji Vám všem mnoho radosti ze společného muzicírování.

Mgr. Libuše Drhová
V Českých Budějovicích dne 2. dubna 2018

Smyčcový soubor 1

Housle:
Christine Meisl, Barbora Marušincová, Šimon Leština, Sára Houdková, Alois Turek, Anna Brantalíková, Magdalena Oesterreicher, Václav Marušinec, Helena Vydrová, Klaudie Kalašová, Alžběta Brantalíková, Jan Hnilička, Richard Gronský, Adam Kupka, Johan Sebastian Kubín;
Klavír:
Petra Meisl

Zkoušky souboru: pondělí 16:15 – 17:00;
Koncert v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově: pátek 4. května 2018 v 19:00;
Koncert „ZUŠ Open“ v KSOJ, Kněžská 6, České Budějovice: čtvrtek 24. května 2018 v 19:00;
Vernisáž výstavy obrazů , ZUŠ Piaristické náměstí 1, České Budějovice v

Repertoár:
J. H. Roman: Menuet
L. Mozart: Skladba pro trumpetu
Scotland the brave

Smyčcový soubor 2

Housle:
Annemarie Oesterreicher, Marie Tesárková, Kristýna Kardová, Christine Meisl, Matěj Toman, Barbora Marušincová, Magdalena Oesterreicher, Šimon Leština, Sára Houdková, Kristýna Charvátová, Jan Hnilička, Richard Gronský, Václav Marušinec, Alois Turek;
Klavír:
Magdalena Nová

Zkoušky souboru: pátek v 14:25 – 15:10;
Koncert v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově: pátek 4. května 2018 v 19:00;
Koncert „ZUŠ open“ v KSOJ v Českých Budějovicích: čtvrtek 24. května 2018 v 19:00;
Vernisáž výstavy obrazů , ZUŠ Piaristické náměstí, České Budějovice v

Repertoár:
G. F. Händel: Aria
W. A. Mozart: Rondo
C. Elbert: Pochod

Komorní orchestr

Housle:
Veronika Koudelková, Žofie Křížková, Matěj Toman, Kristýna Charvátová, Zuzana Žáčková, Petra Kovačová, Annemarie Oesterreicher, Barbora Vaňková, Anežka Sáčková, Marie Tesárková;
Rozšířené obsazení:
Merie Machulová, Jolana Slepičková, Alessandro Varon Iza;
Viola:
Eliška Anna Kubíčková, Jan Zeman;
Violoncello:
Petra Meisl, Marcel Cibulka;
Rozšířené obsazení:
Ludmila Rouhová;
Kontrabas:
Andrea Zahradníková;
Klavír – cembalo:
Magdalena Nová, Lukáš Honsa;

Zkoušky orchestru: pátek 16:15 – 17:50;
Natáčení CD profilového záznamu:
pátek 20. dubna 2018, Velký koncertní sál Konzervatoře v Českých Budějovicích v 17:00;
Koncert v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově: pátek 4. května 2018 v 19:00;
Koncert „ZUŠ open“ v KSOJ v Českých Budějovicích: čtvrtek 24. května 2018 v 19:00;

Repertoár:
J. Ph. Telemann: Klingende Geographie – Ouvertüre
W. A. Mozart: Divertimento D-dur, 3. věta
A. Dvořák: Valčík A-dur
M. Magne – J. Meisl: Angelique

Organizační pokyny budou průběžně doplněny.